HangkenhRugs là thương hiệu của công ty Cổ phần Thảm len Hàng Kênh với dòng sản phẩm thảm dệt máy công trình. Các sản phẩm thảm được đặt OEM sản xuất tại các công ty sản xuất thảm nổi tiếng, có thương hiệu trên khu vực và trên thế giới

Hiển thị kết quả duy nhất

Active Filters: Clear Filters