Hiển thị tất cả 3 kết quả

Định nghĩa: thảm in là gì?

Thảm in hay thảm “print carpet” là một dòng thảm được sản xuất công nghiệp và dùng công nghệ máy in chất lượng cao để in hoạ tiết, hoa văn lên bề mặt thảm. Bề mặt thảm được sản xuất là sợi chưa nhuộm, có màu trắng và được sản xuất bán thành phẩm sẵn sàng và chỉ cần in hoạ tiết lên mặt thảm là hoàn thành quá trình sản xuất.