Thảm len dệt tay cao cấp là dòng thảm trải sàn được dệt thủ công Bespoke bởi những người thợ làng nghề Hàng Kênh.

Tấm thảm dệt thủ công chính là một tác phẩm nghệ thuật từ những nghệ nhân tài hoa, tinh mỹ đến từng nút sợi, từng nét hoa.

NGHỀ DỆT THẢM LEN TRUYỀN THỐNG – SỰ KHÔI PHỤC VÀ PHÁT TRIỂN

Mỗi một dân tộc, một quốc gia đều có những văn hóa đặc trưng riêng biệt, không trộn lẫn làm nên bản sắc văn hóa dân tộc. Dân tộc Việt Nam tự hào có bức tranh văn hóa nhiều màu sắc, trong đó có các nghề thủ công truyền thống là một nét màu nổi bật trong bức tranh ấy.

Tìm tòi, khôi phục, phát triển tinh hoa còn sót lại của làng nghề dệt thảm len

Nghề dệt thảm nói chung xuất hiện từ những thời kỳ phát triển lịch sử của con người. Tại Việt Nam, nghề dệt thảm len cũng đã có từ rất lâu đời từ những năm 1932, phát triển cực hưng thịnh và cũng đã có thời gian bị mai một.

Hiển thị tất cả 5 kết quả

Active Filters: Clear Filters