Design: Minh Design

Environmente: Không gian tư nhân

Product: Thảm trải nhà

Mẫu thảm len hàng kênh dệt theo thiết kế