Thảm trải sàn khách sạn
Định nghĩa tên gọi thảm khách sạn
Thảm khách sạn là tên gọi dòng thảm trải sàn dùng để trải các khu vực trong khách sạn với tên thông dụng là dòng thảm Commercial carpet. Tại mỗi vị trí từ hành lang, sảnh khách sạn, hội trường tiệc cưới  đến thảm trải trong phòng, buồng sẽ được chúng tôi lựa chọn các chất lượng khác nhau. 

Những khu vực có mật độ thấp sẽ sử dụng những loại thảm có chất lượng trung bình và được tăng thêm tại những khu vực có mật độ sử dụng cao như hành lang hoặc phòng hội trường.
Có 3 dòng thảm thường được sử dụng lót sàn khách sạn: