Design: Tuấn Vũ

Environmente: Khu hành lang văn phòng

Product: Thảm đặt dệt theo yêu cầu

Thảm thiết kế văn phòng theo một phong cách mới