Design: Tien Vu

Environmente: Sảnh khách sạn

Product: Thảm dệt Handtufted

ý tưởng thiết kế cho sảnh chính khách sạn - thảm sảnh khách sạn